Informácie

Úvod Informácie

 

 

 

Na čo môžem použiť pôžičku?

Naše spotrebiteľské úvery môžete použiť na čokoľvek. Nie sú účelovo viazané, záleží teda len na Vás, čo si za peniaze z našej pôžičky zadovážite.

 

Kde môžem požiadať o úver?

Môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle 0910 172 531, mailom na sanipozicka@gmail.com alebo vyplniť online formulár na našej internetovej stránke. Na základe informácií, ktoré nám poskytnete, Vás bude spätne kontaktovať náš finančný agent a všetky potrebné kroky k uzatvoreniu úveru s Vami prerokuje telefonicky, alebo osobne.

 

Koľko peňazí mi požičiate?

Záleží, samozrejme, na výške Vášho príjmu. V rámci spotrebiteľského úveru môžete dostať sumu vo výške od 500 € do 3 000 €. Pri podnikateľskej pôžičke je horná hranica výšky pôžičky stanovená na 33 000 €.

 

Aká je výška úrokov ?

Výška úrokov závisí od výšky úveru a zvolenej dĺžky splácania. Konkrétne príklady Vám oznámi náš viazaný finančný agent, ktorého môžete kontaktovať na tel. čísle 0910 172 531.

 

Aké doklady musím predložiť, aby som mohol získať pôžičku?

Pre poskytnutie spotrebitelskej pôžičky je potrebné doložiť tieto doklady:

  • občiansky preukaz
  • výpis z bankového účtu za posledný mesiac
  • dôchodca dokladá dôchodkový výmer a výpis z účtu

 

Doklady potrebné pri biznis úvere pre podnikateľov:

 

  • občiansky preukaz
  • posledné daňové priznanie
  • výpis z bankového účtu

 

Akou formou mi budú peniaze vyplatené, ako budem splácať?

Všetku výplatu pôžičiek robíme bezhotovostným prevodom peňazí na Váš účet. Pôžičku môžete splácať bankovým prevodom, vkladom do banky alebo šekom.

 

Ako dlho trvá schválenie úveru?

V prípade, že doložené doklady budú kompletné, je možné úver schváliť a odoslať požadovanú sumu na Váš účet do 24 hodín.

 

Môžem k zmluve o úvere uzavrieť poistenie schopnosti splácať?

Áno, u nás máte v rámci plátky aj poistenie úveru a v prípade pracovnej neschopnosti, pracovného úrazu, hospitalizácie, dočasnej či trvalej invalidity a straty života za Vás pôžičku splatí poisťovňa.

 

Ako mám postupovať, keď som zmenil bydlisko, korešpondenčnú adresu?

Oznámte nám zmenu adresy čo najskôr. Zašlite nám doklady potvrdzujúce zmenu adresy: doklad o svojom novom bydlisku, doklad o zaplatení nájmu, doklad o zaplatení SIPO, faktúru za plyn, vyúčtovanie telekomunikačných poplatkov alebo výpis z katastra nehnuteľností.

 

Čo mám robiť, keď som zmenil/a meno?

V takom prípade nám zašlite kópie sobášneho listu a nového občianskeho preukazu, z ktorých budú zrejmé uvedené zmeny.

 

Čo mám robiť, keď som v omeškaní a nemôžem uhradiť splátku?

Ak ste sa dostali do situácie, keď nebudete môcť uhradiť splátku, kontaktujte bez meškania prideleného viazaného finančného agenta, ktorý s Vami prediskutuje vzniknutú situáciu a navrhne najlepší postup, ako vzniknutú situáciu riešiť.

 Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle 0910 172 531 alebo e-mailom na sanipozicka@gmail.com a my Vám radi poradíme.